İş Sağlığı ve Laboratuvar Hizmetleri

İşe giriş muayenesi
Periyodik sağlık muayenesi
Mobil sağlık tarama
Portör tetkikleri
Yerinde ve evde sağlık

OSGB Hizmetleri (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)

İş yeri hekimi hizmeti
İş güvenliği uzmanı hizmeti
Diğer sağlık personeli hizmeti

Mesleki Eğitim

Eğitim Hizmetleri

Mesleki Eğitimler
İlk yardım eğitimi
Yangın eğitimi