YASAL İSG EĞİTİM FAALİYETLERİ

6331 sayılı iş sağşığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde çıkarılan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştıralacak personelin mesleki eğitimlerine dair yönetmelik, 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 13 Temmuz 2013 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik sayesinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esasları çeşitli şartlara göre düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ekindeki (Ek-1) tabloda yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitim almaları zorunludur. Bu kapsamda oluşan talepleri karşılama adına kurum olarak mesleki eğitim organizasyon faaliyetleri yürütmekteyiz. Vermiş olduğumuz eğitimler aşağıda listelenmiştir.

1.Genel Konular

  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
  • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
  • İş yeri temizliği ve düzeni
  • Ergonomi
  • Güvenlik ve sağlık işaretleri
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı vb…

2.Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri,

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

Biyolojik risk etmenleri

İlk yardım ve kurtarma

3.Teknik Konular

Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri

Elle kaldırma ve taşıma

Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

Ekranlı araçlarda çalışma

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

İş kazalarının sebepleri

Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması

İş hijyeni

Yüksekte çalışmalar emniyet

Yükleme indirme işlerinde emniyet

Kapalı alanlar çalışma emniyet

Sektöre özel iş güvenliği eğitimleri inşaat, hafriyat vb sektöre özel eğitimler vb. tüm konular