Hizmetlerimiz

Sağlık Hizmetleri

İşe Giriş Muayenesi

Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niyeliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 1. Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç beş yılda bir
 2. Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç üç yılda bir
 3. Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir

defa olmak üzere periyodik olarak muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

 • Akciğer Radyografisi

Akciğer filmleri, alanında deneylimli radyoloji teknisyeni tarafından çekim yapılıp radyoloji uzmanı tarafından raporlanmaktadır.

 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Tozlu ve dumanlı işlerde çalışanlar için yılda bir defa yapılması gereken solunum fonksiyon testi, yetkili personel tarafından yapılmakta, gereği görüldüğünde göğüs hastalıkları uzmanımız tarafından değerlendirilip, raporlandırılmaktadır.

 • Elektrokardiyografi (EKG)

Kalbin elektriksel haritasi, yetklili personel tarafından çekilmekte ve ardından dahiliye uzmanımız tarafından incelenip raporlandırılmaktadır.

 • İşitme Düzeyi Testi

İşitsel düzeyin saptanması amacı ile odyometristimiz tarafından ölçüml  raporlama yapılmaktadır.Gerekli görüldüğünde KBB uzmanı tarafından raporlandırılmaktadır.

 • Göz Muayenesi

Otorefraktometre cihazı, okuma eşeli ve renk eşeli ile göz hastalıkları uzmanımız tarafından muayeneler ve raporlamalar yapılmaktadır.

 • Tetonoz Aşısı Uygulaması

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan korucu aşılar laboratuvarımızda uygulanmaktadır.

 • İş yeri Hekim Muayenesi

Laboratuvar Hizmetleri (Tetkik ve Tahliller)

Kimyasal madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personeller için uygulanmaktadır.

 1. Tam Kan sayımı
 2. Tam idrar analizi
 3. İdrarda hippürik asit analizi
 4. İdrarda TCA (Triklor asetik asit)
 5. Böbrek fonks. Testleri (Üre Kreatinin)
 6. Anti HCV (Hepatit C)

Benzer diğer tüm tahliller ve tetkikler yapılmaktadır.

Devamını Oku...

Eğitim Hizmetleri

YASAL İSG EĞİTİM FAALİYETLERİ

6331 sayılı iş sağşığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde çıkarılan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştıralacak personelin mesleki eğitimlerine dair yönetmelik, 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 13 Temmuz 2013 tarihinde resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik sayesinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esasları çeşitli şartlara göre düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ekindeki (Ek-1) tabloda yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitim almaları zorunludur. Bu kapsamda oluşan talepleri karşılama adına kurum olarak mesleki eğitim organizasyon faaliyetleri yürütmekteyiz. Vermiş olduğumuz eğitimler aşağıda listelenmiştir.

1.Genel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • İş yeri temizliği ve düzeni
 • Ergonomi
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı vb…

2.Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri,

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

Biyolojik risk etmenleri

İlk yardım ve kurtarma

3.Teknik Konular

Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri

Elle kaldırma ve taşıma

Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

Ekranlı araçlarda çalışma

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

İş kazalarının sebepleri

Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması

İş hijyeni

Yüksekte çalışmalar emniyet

Yükleme indirme işlerinde emniyet

Kapalı alanlar çalışma emniyet

Sektöre özel iş güvenliği eğitimleri inşaat, hafriyat vb sektöre özel eğitimler vb. tüm konular

 

Devamını Oku...

OSGB Hizmetleri

İş yeri hekimi hizmeti
İş güvenliği uzmanı hizmeti
Diğer sağlık personeli hizmeti

Devamını Oku...