OSGB Hizmeti

Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olarak adlandırılmışlardır.  Bünyelerindeki İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunurlar.

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre 1 ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almakla yükümlüdür fakat yürürlüğe giren kanunda işletmelerin hizmet alma tarihlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Şirketler bu yükümlülüklerini, ilgili personeli kadrolarında bulundurarak veya bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alarak karşılayabilirler. Alınması gereken yasal minimum hizmet süresi şirketin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre değişkenlik gösterir, Tehlikeli ve Çok tehlikeli işletmeler mevcut durumda iş sağlığı ve iş güvenliği profesyonellerinin çalıştırmakla yükümlüdür ya da YASAL OSGB firmamız gibi OSGB’lerden hizmet almak ile yükümlüdürler. Fakat Az tehlikeli 50 kişiden az çalışanı olan işletmelerde için bazı istisnai durumlar vardır. Bu istisnai durumlar hakkında bilgi almak ve YASAL OSGB’den hizmet almak için bizimle iletişime geçiniz Lütfen. Yasal OSGB – 0216 419 0808

Osgb hizmeti devamı için tıklayınız. Diye belirtip aşağıda yazılanların gelmesini istiyorum biraz detay bilgiler.

  • İşyerinde iş güvenliği risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamını gözetler, işverene rehberlik yapar, öneriler hazırlar,
  • Çalışanların iş güvenliği eğitimlerini planlar, işveren onayına sunar, plana uygun eğitimleri gerçekleştirir, iş güvenliği riskleri ve tedbirler hakkında bilgilendirir,
  •  İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonunu yapar, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,
  • İş güvenliğiyle ilgili yapılacakları belirler, Yıllık Çalışma Planı ile kayıt altına alır,
  • İş güvenliğiyle ilgili riskler açısından çalışma ortamının gözetimini yapar, çalışanların işe uyum gözetimini yapar, iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili çalışmaları kayıt altına alır, gerçekleştirilen faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Raporu ile bakanlığa raporlar,
  • Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki özlük dosyalarında gizlilik ilkesine uygun olarak saklar.
× WhatsApp İletişim