İşe Giriş Muayenesi

Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niyeliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 1. Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç beş yılda bir
 2. Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç üç yılda bir
 3. Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir

defa olmak üzere periyodik olarak muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

 • Akciğer Radyografisi

Akciğer filmleri, alanında deneylimli radyoloji teknisyeni tarafından çekim yapılıp radyoloji uzmanı tarafından raporlanmaktadır.

 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Tozlu ve dumanlı işlerde çalışanlar için yılda bir defa yapılması gereken solunum fonksiyon testi, yetkili personel tarafından yapılmakta, gereği görüldüğünde göğüs hastalıkları uzmanımız tarafından değerlendirilip, raporlandırılmaktadır.

 • Elektrokardiyografi (EKG)

Kalbin elektriksel haritasi, yetklili personel tarafından çekilmekte ve ardından dahiliye uzmanımız tarafından incelenip raporlandırılmaktadır.

 • İşitme Düzeyi Testi

İşitsel düzeyin saptanması amacı ile odyometristimiz tarafından ölçüml  raporlama yapılmaktadır.Gerekli görüldüğünde KBB uzmanı tarafından raporlandırılmaktadır.

 • Göz Muayenesi

Otorefraktometre cihazı, okuma eşeli ve renk eşeli ile göz hastalıkları uzmanımız tarafından muayeneler ve raporlamalar yapılmaktadır.

 • Tetonoz Aşısı Uygulaması

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan korucu aşılar laboratuvarımızda uygulanmaktadır.

 • İş yeri Hekim Muayenesi

Laboratuvar Hizmetleri (Tetkik ve Tahliller)

Kimyasal madde ile üretim yapan işyerlerinde çalışan personeller için uygulanmaktadır.

 1. Tam Kan sayımı
 2. Tam idrar analizi
 3. İdrarda hippürik asit analizi
 4. İdrarda TCA (Triklor asetik asit)
 5. Böbrek fonks. Testleri (Üre Kreatinin)
 6. Anti HCV (Hepatit C)

Benzer diğer tüm tahliller ve tetkikler yapılmaktadır.