Standart Sağlık Raporu

Akciğer Radyografisi

Akciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan bir araçtır. Yapılan işlem iki yönlü olup ilk önce basamak grafisi çekilir, sonrasında edinilen bulgular çerçevesinde teşhise doğru adım adım ilerlenir. Akciğerler önden ve yandan olmak üzere çekilerek problemler belirlenir. Akciğer filmleri, alanında deneyimli radyoloji teknisyeni tarafından çekim yapılıp radyoloji uzmanı tarafından raporlanmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Solunum sistemiyle ilgili yakınmaları olan kişilerin objektif değerlendirilmesinde, başka bir ifade ile akciğerlerinin kapasitesini ölçmek amacıyla kullanılan bir testtir. SFT “Spirometre” adı verilen cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Yılda bir defa yapılması gereken solunum fonksiyon testi, yetkili personel tarafından yapılmakta, gereği görüldüğünde göğüs hastalıkları uzmanımız tarafından değerlendirilip, raporlandırılmaktadır.

Elektrokardiyografi (EKG)

Kalbin elektriksel haritası, yetkili personel tarafından çekilmekte ve ardından dahiliye uzmanımız tarafından incelenip raporlandırılmaktadır.

İşitme Düzeyi Testi (ODYOMETRİ)

İşitsel düzeyin saptanması amacı ile odyometristimiz tarafından ölçüml raporlama yapılmaktadır.Gerekli görüldüğünde KBB uzmanı tarafından raporlandırılmaktadır.

Göz Muayenesi

Otorefraktometre cihazı, okuma eşeli ve renk eşeli ile göz hastalıkları uzmanımız tarafından muayeneler ve raporlamalar yapılmaktadır.

Tetonoz Aşısı Uygulaması

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca gerekli olan korucu aşılardan en önemlilerindendir.

Kan Grubu

Kan grubu, kandaki antikorlara bakılarak, kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş sınıflandırma sistemidir.

Kan Şekeri

Kan şekeri seviyesi, kan şekeri konsantrasyonu veya kan glukoz seviyesi, insanların kanında bulunan glukoz miktarıdır. Laboratuvarımızda kan şekeri ölçümü yapılmaktadır.

Tam Kan Sayımı (Hemogram)

enfeksiyon, lösemi (kan kanseri) ve kansızlık gibi birçok hastalığın tanısını koyabilmek için yapılan kolay, pratik ve güvenilir bir testtir. Kan içeriğinde bulunan hücreler ve bu hücrelerin büyüklük, renk, dağılım gibi özellikleri incelenir. Sadece tanı koymak için değil birçok hastalığın ayırıcı tanısında da kullanılmaktadır

İletişim

× WhatsApp İletişim