Akciğer GrafisiEKG(Kalp Grafisi)SFT(Solunum Fonksiyon Testi)Odyometre(İşitme TestiHemogram(Tam kan sayımı)Kan GrubuKan ŞekeriTİT(Tam İdrar Tahlili)Göz MuayenesiAkciğer GrafisiEKG(Kalp Grafisi)SFT(Solunum Fonksiyon Testi)Odyometre(İşitme TestiHemogram(Tam kan sayımı)Kan GrubuKan ŞekeriTİT(Tam İdrar Tahlili)Göz MuayenesiAkciğer GrafisiEKG(Kalp Grafisi)SFT(Solunum Fonksiyon Testi)Odyometre(İşitme TestiHemogram(Tam kan sayımı)Kan GrubuKan ŞekeriTİT(Tam İdrar Tahlili)Göz MuayenesiAkciğer GrafisiBurun KültürüBoğaz KültürüGaita KültürüEvde enjeksiyonEvde kan almaEvde serum takmaEvde pansumanEvde sonda takmaEvde tüm tahlil ve tetkikler