Teknik Eğitimler

 

 

YANGIN EĞİTİMİ

Yangın eğitimi genellikle iki farklı şekilde yapılır. Bunlar ;

Teorik yangın eğitimi, yangın nedenleri, yangını önleme ve yangın sırasında yapılması gerekenlerin yazılı, görsel veya sözlü olarak öğretildiği bir eğitimdir. Bu eğitim esasında herkes için çok faydalı olup herkes tarafından alınmalıdır. Özellikle işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında yangın eğitimi verilebilir.

Pratik yangın eğitimi ise yazılı ve görsel eğitime ek olarak uygulamalı yangın söndürme işlemi yapılan bir eğitimdir. Bu eğitim sonucunda katılımcılar farklı yangın türlerine hangi tür yangın söndürme cihazı ile müdahale edilmesi gerektiğini öğrenirler. Bu eğitimi yangın riski yüksek işyerlerinde teknik personel ve işyerlerinde yangınla mücadele ekibi üyeleri almalıdır.

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümlü iş kazalarının birçoğu da yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların bu konuda özel olarak eğitilmesi gerekir.

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yüksekte çalışanlara oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunludur.

Bu doğrultuda, uzman ve konularında deneyimli eğitmenlerimiz tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmanıza özel olarak, aşağıdaki konu başlıklarını içeren eğitim programı hazırlanmakta ve çalışanlar teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

 • Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
 • Düşmeye neden olan faktörler
 • Düşmenin nedenleri ve süresi
 • Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler
 • Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri
 • Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri
 • Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler
 • Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri
 • Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular
 • Uygulama

Yüksekte çalışma eğitimi sertifikalı eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Eğitimin uygulama bölümünde kullanılacak ekipmanlar YASAL OSGB tarafından sağlanmaktadır.
Eğitime katılan çalışanlara, 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.

 

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMLERİ

Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri bir belgedir.

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kapsamın dışındadır; bunların dışındaki tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi geçerlidir.

Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını belgeleme şansına sahip olmaktadırlar. Bunu sağlayabilmek için, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları görevlendirilmiştir. Bir meslekte mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler, ilgili meslekte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna başvuru yaparlar. Yetkili belgelendirme kuruluşu kişinin başvurusunu uygun bulursa kişiyi değerlendirmeye tabi tutar. Bu değerlendirme çeşitli sınav türlerini içerebilmektedir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylar mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaktadırlar.

 

 MESLEKİ EĞİTİM

Mesleki Eğitim; bir meslekte çalışan veya yeni başlayacak kişileri, o mesleği icra edebilecekleri bilgi ve asgari beceri düzeyine ulaşmalarını sağlayan, meslek sahibi olanların da profesyonelleşmeleri  amacıyla gelişim göstermelerini sağlayan planlı eğitimi ifade eder. Mesleki Eğitim Belgesi ise; mesleki eğitim sonucunda başarılı olan adaylara verilen belge türüdür.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitim belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

Mesleki eğitimin amacı, çeşitli mesleklerde faaliyet gösteren kişilerin, mesleği yapabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. Ayrıca 6331 Sayılı Kanun uyarınca Mesleki Eğitim Belgesi’nin belirtilen mesleklerde zorunlu olması sebebiyle; mesleki eğitim ve belgelendirme yapılarak bilinçli,  becerili personellerin yetişmesi, iş kalitesi standardının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Mesleki eğitim belgesi; Bir kurs bitirme sertifikasıdır. Dolayısıyla Mesleki Eğitim Belgesini alan personel, belge aldığı meslekte yetkinliğini ve ustalığını bu belge ile ispatlayamaz.  Bu yetkinliği ancak MYK belgesi ile ispatlayabilir.

Mesleki eğitim sonrasında verilmesi 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu’nda belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışabileceği anlamına gelmez. Benzerlikleri olmasına rağmen mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu tüm mesleklerde; mesleki eğitim belgesi olan personel MYK Belgesi Almak zorundadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN; 0216 419 08 08

× WhatsApp İletişim